HRÁČI NEJSOU IDIOTI

První a nejdůležitější pravidlo. Co to znamená? Zejména to, že na prvním místě je vždy bezpečnost (fyzická i psychická). Důvěřujeme hráčům, že udělají co nejvíc pro to, aby z Mlhy udělali skvělý zážitek. Přečti si prosím všechny informace na webu, promysli si předem svou postavu a ozvi se, pokud ti něco není jasné nebo se ti nelíbí.

Přes všechnu naši snahu máme jen omezené možnosti, jak simulovat herní realitu. Používáme k tomu techniku a různé divadelní postupy. Je ale podstatné, aby ses do herní reality nechal vtáhnout a podporoval ji svým hraním. Pro ostatní hráče může být často působivější reakce tvé postavy než námi připravený efekt. Že odpojování poschovávané techniky také není dobrý nápad, snad nemusíme zmiňovat.

HRÁČ NENÍ POSTAVA

V průběhu hry bude hráč - např. Jan Novák, účetní, jehož zájmem jsou počítačové hry a lehká atletika, představovat charakter, který je součástí příběhu larpu. Třeba postavu Antonína Drobného, podivínského majitele penzionu. Je potřeba mít na paměti, že hráč postavu pouze hraje. Pokud je Antonín na Tvou postavu celou hru nepříjemný, neznamená to, že je takový Jan.

RUDÉ STOP

Během hry se může stát, že se dostaneš do situace, která tě jako hráče, ne jako postavu, fyzicky či psychicky ohrožuje. Pokud cítíš, že je něco nad tvé síly, můžeš scénu kdykoliv ukončit vyřčením kouzelného sousloví "rudé stop". Ideálně poté vyhledej organizátora, abychom se ujistili, že je všechno v pořádku. Naopak, pokud toto heslo uslyšíš, je to signál, abys přestal hrát.

Toto rozhodně není výzva, aby ses k ostatním choval zbytečně hrubě a VŠECHNO (obzvlášť ty intimní a bolestivé věci) odehrával za každou cenu "naplno" s tím, že "kdyžtak si řekne stop". Zachovávej prosím mezilidskou ohleduplnost i při vypjatých scénách.

PRÁCE S ČASEM

První část programu začne v 10:00 a skončí v 15:00. V této části proběhnou workshopy, na kterých se seznámíš se svými spoluhráči a naučíš se, jak Mlhu hrát. Hra samotná potrvá zhruba od 15:00 do 22:00. Čas konce je pouze orientační a bude záviset na tom, jak se larp bude vyvíjet. Hra končí pro každou postavu během finální skladby.

Aby byla hra dynamičtější, budou některé věci probíhat rychleji než ve skutečnosti. Charakterový přerod tvé postavy tak nebude trvat dny, ale hodiny nebo desítky minut.

HERNÍ PROSTOR

Hra bude probíhat v celé chatě, kromě technické místnosti ve sklepě a půdy, která je vyčleněná pro neherní věci.

Pro hraní budeme také využívat bezprostřední okolí chaty. Když utečeš do lesa, nic zajímavého tě tam z herního hlediska čekat nebude. My tě honit nebudeme. Kanci možná ano.

Organizátoři budou využívat malou chatku vedle Selešky. Prosíme, abys k ní nechodil. Zaklepej pouze v případě, že budeš potřebovat něco probrat s organizátory.

INTIMITA

Důležitou součástí Mlhy je i nonverbální komunikace a ztvárňování fyzické blízkosti. Držení za ruce, objetí, hlazení po vlasech a polibek na tvář by měly být v pohodě (pokud by ti cokoliv z toho vadilo, dej nám předem vědět, a domluvíme se, jak to vyřešit). Osahávání nebo líbání na ústa jsou už za hranou toho, kam chceme ve hře jít.

RVAČKA

Ve hře bude docházet k řadě konfliktů. Dokud se budou držet v rovině slovní, není třeba nic řešit pravidly, ta se vymezují pouze ke konfliktům fyzickým.

Stejně jako v životě, tak i ve hře mohou nastat situace, kdy slovní rozmíška skončí rvačkou. Účelem takové rvačky není toho druhého zabít, ale ponížit ho a ukázat mu, kde je jeho místo. Ideální pro účely hry by bylo odehrání takových situací přirozeně, divadelní rvačkou, jejíž některé principy vám ukážeme na workshopech.

Ve hře ale může (a dost možná nastane) situace, kdy jeden z vás bude chtít vědět, že "vyhrál". V tuto chvíli přichází na řadu čísla rvačky. V základu mají všichni jedna, kdo má více, ví. Platí zde základní matematická pravidla o sčítání v případě více bojovníků. Bojovník, který má vyšší číslo, zvítězil a svého protivníka zbil - což následně odehrajete. Pokud dojde k remíze, tak i rvačka skončí jakýmkoliv neurčitým výsledkem. Zde bychom chtěli zdůraznit tři věci:
a) Bezpečnost je na prvním místě.
b) Pokud to není opravdu nezbytně nutné, vykašli se na čísla a zahraj scénu podle kontextu a citu. I kdyby to mělo znamenat, že "prohraješ".
c) Čísla si s protivníkem sděl tak, aby to co nejméně rušilo scénu.

ZBRANĚ

Ve hře se vyskytují dva typy zbraní. Makety nožů a akustické pistole. Při používání nožů buďte opatrní a ohleduplní.

Jak používat pistole si ukážeme na předherním workshopu. Pistole vydávají silný zvuk a mají mírný zášleh. Z pistolí nestřílej v malých místnostech (sklep, pokoj Antonína Drobného apod.). Je přísně zakázáno mířit komukoliv na hlavu (a to i sobě) a střílet v bezprostřední blízkosti uší a očí! Při střílení miř mimo lidi.

Nechceme složitými pravidly řešit, jak se chovat v případě, že tě někdo bude chtít odzbrojit. Věříme, že to dokážeš odehrát dobře a bezpečně.

ZRANĚNÍ A SMRT

Ať už se jedná o výsledek rvačky, pobodání nebo postřelení, výsledné zranění si určí vždy postižený. Zranění hraj tak, aby to bylo pro hru zajímavé. I z nejhorších zranění se může každý poměrně rychle dostat. Zároveň by ale bylo pěkné, kdyby tvá postava cítila postřelenou nohu i po několika hodinách hry a přizpůsobila tomu své chování.

Ve hře budou k dispozici herní obvazy a základní maskérské vybavení. Pokud na to bude vhodná chvíle, bude pěkné, když toho využiješ a zranění si namaskuješ.

Pokud uznáš za vhodné, může tvá postava zemřít již v průběhu hry. V takovém případě smrt odehraj a po chvíli vyhledej organizátora. To zároveň pro ostatní znamená, aby své zemřelé blízké oplakali a pak je nechali v klidu na místě. Až bude vhodná chvíle, mrtvý hráč odejde.

STRACH A „TO VENKU“

Ve hře se budeme snažit budovat stísněnou hororovou atmosféru. Aby se nám to povedlo, potřebujeme tvoji spolupráci. Chtěli bychom tě proto poprosit, abys v druhé části hry situaci nezlehčoval vtipy, ale naopak podpořil hutnou atmosféru. Zároveň bychom chtěli, abys hrál, že má tvá postava strach, i když se ty sám jako hráč zrovna bát nebudeš.

To, co se bude dít venku v druhé části hry, je určeno primárně na dívání. Boj proti hře a organizátorům nic nepřinese. Při setkání „s tím venku“ je proto namístě, aby tvoje postava dostala strach, ustupovala, utekla zpět do chaty, odtáhla ostatní pryč, křičela na ně, bála se o život svůj i ostatních. Naopak mlácení klackem do všeho okolo a nebo útěk někam mimo herní prostor hru jenom pokazí.

Pravidla jsme částečně přejali z larpu De la Bête se svolením autorů.